Ce oferim

Servicii

Firma arhitectura cu servicii integrate

Serviciile noastre urmaresc indeaproape legislatia in vigoare si includ:

*Serviciile pe etape de proiect pentru clientii din zona privata:

 • Servicii de consultanta pentru evaluari de tip „due diligence”
 • Expertize tehnice
 • Studii de teren (topografice si geotehnice)
 • Elaborarea conceptului proiectului
 • Elaborarea proiectului schematic, inclusiv evaluarea costurilor de investitie
 • Elaborarea doecumentatiilor pentru obtinerea avizelor, inclusiv certificatul de urbanism
 • Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire (DT AC)
 • Elaborarea documentatiei tehnice pentru organizarea licitatiei de lucrari (PTh)
 • Elaborarea devizelor de lucrari
 • Elaborarea documentatiei tehnice de detaliu (DE)
 • Asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor
 • Elaborarea auditurilor energetice si a certificatelor de performanta energetic

*Serviciile pe etape de proiect pentru clientii din zona publica de stat:

 • Elaborarea studiilor de prefezabilitate (SPF)
 • Elaborarea studiilor de fezabilitate (SF)
 • Elaborarea expertizelor tehnice
 • Studii de teren (topografice si geotehnice, incercari de laborator)
 • Elaborarea documentatiei pentru avizarea lucrarilor de interventie (DM I)
 • Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, inclusi/cert i{atul de urbanism
 • Elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC)
 • Elaborarea proiectului tehnic cu detalii de executie (PTh+DE)
 • Elaborarea devizelor de lucrari
 • Asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor
 • Elaborarea auditurilor energetice si a certificatelor de performanta energetica

*CDS isi sprijina clientii in luarea deciziilor de afaceri prin elaborarea unei teme care integreaza toate constrângerile impuse proiectului din punct de vedere tehnic, comercial si contractual. ln acest sens se vor stabili de comun acord cerintele tehnice de performanta ale proiectului si modul in care acestea vor fi îndeplinite în functie de constrangerile amplasamentului si ale legislatiei în vigoare. Se vor stabili cerintele de performanta comerciala si durata de realizare a diverselor etape de proiect.

0 1

Servicii de Proiectare

Abordarea noastră holistică acorda proietelor dumneavoastra de design sansa să prospere. Începem prin a crea un design cu o funcționalitate pe termen lung si apoi echilibram bugetul clientului cu costurile materialelor de construcție aplicând o metodă personalizată de dezvoltare.

0 2

Modernizari si Extinderi

Ajutam clientii nostri sa diagnosticheze problemele de arhitectura, structura, instalații și să ofere îmbunătățiri bazate pe noile tehnologii și metode de vârf. Modernizăm și extindem conceptele existente, reducând în același timp costurile de dezvoltare și oferind un ritm mai rapid de lansare.

0 3

Design interior

Performanța locurilor de muncă și stilul de viață semnificativ conduc la o productivitate ridicată, inventivitate și inovatie. Acestea afectează în cele din urmă profitul. Astfel, proiectăm interioare de locuit și de lucru cu impact vizual, funcționalitate ridicată și confort.

0 4

Mobilitate

Ne focusam pe spațiul și infrastructura urbană atunci când facem designul proiectului. Pentru ca acest lucru să genereze un rezultat reușit, vom îmbina eficient imobilitatea înnăscută a construcției cu nevoile de mobilitate ale utilizatorilor săi. Rezultatul este o fuziune fără întrerupere intre arhitectura și viața urbana.